Məhəmməd Baqir Saivər - İnsan (Tematik təfsir 26.1)
06:52
Məhəmməd Baqir Saivər - İnsan (Tematik təfsir 26.1)

 5 Sentyabr 24, 2020

Ustad Saivər ağa - Ərrəhman surəsinin təfsiri (27)
21:29
Ustad Saivər ağa - Ərrəhman surəsinin təfsiri (27)

 13 Sentyabr 22, 2020

Ustad Saivər - Ərrəhman surəsinin təfsiri (26)
21:21
Ustad Saivər - Ərrəhman surəsinin təfsiri (26)

 29 Sentyabr 17, 2020

Ustad Saivər - Ərrəhman surəsinin təfsiri (25)
21:24
Ustad Saivər - Ərrəhman surəsinin təfsiri (25)

 5 Sentyabr 15, 2020

Məhəmməd Baqir Saivər - İnsan (Tematik təfsir 25.2)
07:03
Məhəmməd Baqir Saivər - İnsan (Tematik təfsir 25.2)

 3 Sentyabr 11, 2020

Ustad Saivər - Ərrəhman surəsinin təfsiri (24)
21:24
Ustad Saivər - Ərrəhman surəsinin təfsiri (24)

 4 Sentyabr 04, 2020

Ustad Saivər - Ərrəhman surəsinin təfsiri (23)
21:31
Ustad Saivər - Ərrəhman surəsinin təfsiri (23)

 7 Sentyabr 02, 2020

M.Saivər - Muminun surəsinin təfsiri (41)
20:15
M.Saivər - Muminun surəsinin təfsiri (41)

 2 Avqust 19, 2020

M.Saivər - Muminun surəsinin təfsiri (40)
22:24
M.Saivər - Muminun surəsinin təfsiri (40)

 2 Avqust 19, 2020

M.Saivər - Muminun surəsinin təfsiri (39)
21:00
M.Saivər - Muminun surəsinin təfsiri (39)

 2 Avqust 19, 2020

M.Saivər - Muminun surəsinin təfsiri (38)
19:10
M.Saivər - Muminun surəsinin təfsiri (38)

 2 Avqust 19, 2020

M.Saivər - Muminun surəsinin təfsiri (37)
21:15
M.Saivər - Muminun surəsinin təfsiri (37)

 2 Avqust 19, 2020

M.Saivər - Muminun surəsinin təfsiri (36)
20:28
M.Saivər - Muminun surəsinin təfsiri (36)

 1 Avqust 19, 2020

M.Saivər - Muminun surəsinin təfsiri (35)
20:11
M.Saivər - Muminun surəsinin təfsiri (35)

 1 Avqust 19, 2020

M.Saivər - Muminun surəsinin təfsiri (34)
21:14
M.Saivər - Muminun surəsinin təfsiri (34)

 1 Avqust 19, 2020

M.Saivər - Muminun surəsinin təfsiri (33)
20:54
M.Saivər - Muminun surəsinin təfsiri (33)

 1 Avqust 19, 2020

M.Saivər - Muminun surəsinin təfsiri (32)
21:24
M.Saivər - Muminun surəsinin təfsiri (32)

 1 Avqust 19, 2020

M.Saivər - Muminun surəsinin təfsiri (31)
25:30
M.Saivər - Muminun surəsinin təfsiri (31)

 1 Avqust 19, 2020

M.Saivər - Muminun surəsinin təfsiri (30)
19:57
M.Saivər - Muminun surəsinin təfsiri (30)

 1 Avqust 19, 2020

M.Saivər - Muminun surəsinin təfsiri (29)
20:47
M.Saivər - Muminun surəsinin təfsiri (29)

 3 Avqust 19, 2020