Ustad Saivər - Ənfal surəsinin təfsiri (4)
21:34
Ustad Saivər - Ənfal surəsinin təfsiri (4)

 9 Noyabr 20, 2020

Məhəmməd Baqir Saivər - İnsan (Tematik təfsir 29.1)
02:38
Məhəmməd Baqir Saivər - İnsan (Tematik təfsir 29.1)

 4 Noyabr 13, 2020

Ustad Saivər - Ənfal surəsinin təfsiri (3)
21:37
Ustad Saivər - Ənfal surəsinin təfsiri (3)

 14 Oktyabr 22, 2020

Məhəmməd Baqir Saivər - İnsan (Tematik təfsir 28.2)
07:42
Məhəmməd Baqir Saivər - İnsan (Tematik təfsir 28.2)

 21 Oktyabr 20, 2020

Ustad Saivər - Ənfal surəsinin təfsiri (2)
22:41
Ustad Saivər - Ənfal surəsinin təfsiri (2)

 3 Oktyabr 14, 2020

Məhəmməd Baqir Saivər - İnsan (Tematik təfsir 28.1)
06:27
Məhəmməd Baqir Saivər - İnsan (Tematik təfsir 28.1)

 7 Oktyabr 12, 2020

Ustad Saivər - Ənfal surəsinin təfsiri (1)
20:08
Ustad Saivər - Ənfal surəsinin təfsiri (1)

 6 Oktyabr 08, 2020

Məhəmməd Baqir Saivər - İnsan (Tematik təfsir 27.2)
05:37
Məhəmməd Baqir Saivər - İnsan (Tematik təfsir 27.2)

 23 Oktyabr 05, 2020

Məhəmməd Baqir Saivər - İnsan (Tematik təfsir 27.1)
06:45
Məhəmməd Baqir Saivər - İnsan (Tematik təfsir 27.1)

 18 Sentyabr 30, 2020

Məhəmməd Baqir Saivər - İnsan (Tematik təfsir 26.2)
06:25
Məhəmməd Baqir Saivər - İnsan (Tematik təfsir 26.2)

 39 Sentyabr 28, 2020

Məhəmməd Baqir Saivər - İnsan (Tematik təfsir 26.1)
06:52
Məhəmməd Baqir Saivər - İnsan (Tematik təfsir 26.1)

 9 Sentyabr 24, 2020

Ustad Saivər ağa - Ərrəhman surəsinin təfsiri (27)
21:29
Ustad Saivər ağa - Ərrəhman surəsinin təfsiri (27)

 14 Sentyabr 22, 2020

Ustad Saivər - Ərrəhman surəsinin təfsiri (26)
21:21
Ustad Saivər - Ərrəhman surəsinin təfsiri (26)

 31 Sentyabr 17, 2020

Ustad Saivər - Ərrəhman surəsinin təfsiri (25)
21:24
Ustad Saivər - Ərrəhman surəsinin təfsiri (25)

 6 Sentyabr 15, 2020

Məhəmməd Baqir Saivər - İnsan (Tematik təfsir 25.2)
07:03
Məhəmməd Baqir Saivər - İnsan (Tematik təfsir 25.2)

 6 Sentyabr 11, 2020

Ustad Saivər - Ərrəhman surəsinin təfsiri (24)
21:24
Ustad Saivər - Ərrəhman surəsinin təfsiri (24)

 5 Sentyabr 04, 2020

Ustad Saivər - Ərrəhman surəsinin təfsiri (23)
21:31
Ustad Saivər - Ərrəhman surəsinin təfsiri (23)

 8 Sentyabr 02, 2020

M.Saivər - Muminun surəsinin təfsiri (41)
20:15
M.Saivər - Muminun surəsinin təfsiri (41)

 3 Avqust 19, 2020

M.Saivər - Muminun surəsinin təfsiri (40)
22:24
M.Saivər - Muminun surəsinin təfsiri (40)

 3 Avqust 19, 2020

M.Saivər - Muminun surəsinin təfsiri (39)
21:00
M.Saivər - Muminun surəsinin təfsiri (39)

 3 Avqust 19, 2020