Ustad Məhəmmədbaqir Saivər - İbrahim surəsinin təfsiri (1)
22:51
Ustad Məhəmmədbaqir Saivər - İbrahim surəsinin təfsiri (1)

 11 Iyul 19, 2021

Ustad Məhəmmədbaqir Saivər - Məryəm surəsinin təfsiri (55)
20:24
Ustad Məhəmmədbaqir Saivər - Məryəm surəsinin təfsiri (55)

 3 Iyul 14, 2021

Ustad Məhəmmədbaqir Saivər - Məryəm surəsinin təfsiri (54)
20:37
Ustad Məhəmmədbaqir Saivər - Məryəm surəsinin təfsiri (54)

 2 Iyul 14, 2021

Ustad Məhəmmədbaqir Saivər - Məryəm surəsinin təfsiri (53)
23:34
Ustad Məhəmmədbaqir Saivər - Məryəm surəsinin təfsiri (53)

 2 Iyul 14, 2021

Ustad Məhəmmədbaqir Saivər - Məryəm surəsinin təfsiri (52)
22:40
Ustad Məhəmmədbaqir Saivər - Məryəm surəsinin təfsiri (52)

 1 Iyul 14, 2021

Ustad Məhəmmədbaqir Saivər - Məryəm surəsinin təfsiri (51)
21:10
Ustad Məhəmmədbaqir Saivər - Məryəm surəsinin təfsiri (51)

 1 Iyul 14, 2021

Ustad Məhəmmədbaqir Saivər - Məryəm surəsinin təfsiri (50)
22:30
Ustad Məhəmmədbaqir Saivər - Məryəm surəsinin təfsiri (50)

 31 Iyul 07, 2021

Ustad Məhəmmədbaqir Saivər - Məryəm surəsinin təfsiri (49)
19:19
Ustad Məhəmmədbaqir Saivər - Məryəm surəsinin təfsiri (49)

 1 Iyul 07, 2021

Ustad Məhəmmədbaqir Saivər - Məryəm surəsinin təfsiri (48)
23:07
Ustad Məhəmmədbaqir Saivər - Məryəm surəsinin təfsiri (48)

 1 Iyul 07, 2021

Ustad Məhəmmədbaqir Saivər - Məryəm surəsinin təfsiri (47)
20:49
Ustad Məhəmmədbaqir Saivər - Məryəm surəsinin təfsiri (47)

 1 Iyul 07, 2021

Ustad Məhəmmədbaqir Saivər - Məryəm surəsinin təfsiri (46)
22:37
Ustad Məhəmmədbaqir Saivər - Məryəm surəsinin təfsiri (46)

 1 Iyul 07, 2021

Ustad Məhəmmədbaqir Saivər - Məryəm surəsinin təfsiri (45)
21:26
Ustad Məhəmmədbaqir Saivər - Məryəm surəsinin təfsiri (45)

 1 Iyul 07, 2021

Ustad Məhəmmədbaqir Saivər - Məryəm surəsinin təfsiri (44)
22:43
Ustad Məhəmmədbaqir Saivər - Məryəm surəsinin təfsiri (44)

 1 Iyul 07, 2021

Ustad Məhəmmədbaqir Saivər - Məryəm surəsinin təfsiri (43)
23:09
Ustad Məhəmmədbaqir Saivər - Məryəm surəsinin təfsiri (43)

 1 Iyul 07, 2021

Ustad Məhəmmədbaqir Saivər - Məryəm surəsinin təfsiri (42)
20:54
Ustad Məhəmmədbaqir Saivər - Məryəm surəsinin təfsiri (42)

 1 Iyul 07, 2021

Ustad Məhəmmədbaqir Saivər - Məryəm surəsinin təfsiri (41)
22:11
Ustad Məhəmmədbaqir Saivər - Məryəm surəsinin təfsiri (41)

 1 Iyul 07, 2021

Ustad Məhəmmədbaqir Saivər - Məryəm surəsinin təfsiri (40)
22:53
Ustad Məhəmmədbaqir Saivər - Məryəm surəsinin təfsiri (40)

 2 Iyul 01, 2021

Ustad Məhəmmədbaqir Saivər - Məryəm surəsinin təfsiri (39)
21:10
Ustad Məhəmmədbaqir Saivər - Məryəm surəsinin təfsiri (39)

 2 Iyul 01, 2021

Ustad Məhəmmədbaqir Saivər - Məryəm surəsinin təfsiri (38)
21:37
Ustad Məhəmmədbaqir Saivər - Məryəm surəsinin təfsiri (38)

 3 Iyul 01, 2021

Ustad Məhəmmədbaqir Saivər - Məryəm surəsinin təfsiri (37)
24:02
Ustad Məhəmmədbaqir Saivər - Məryəm surəsinin təfsiri (37)

 3 Iyul 01, 2021