Əhli-xilafla bəhs 12
Admin
1351682708
1040
Rəy yazın2 + 0 =

rovshan6662012-11-01
AS SALAMU ALEKUM VA RAHMATULLAH.QARDAS BU XESTENI HARDAN TAPMISAN ONSUZDA DUZGUN CAVAB VERMIYECEK BUXARI OZU CAVAB TAPMISDIKI ODA TAPSIN??????????? 3.- Yəqub Sərrac deyir: - İmam Sadiq (ə)-a ərz etdim ki;-Bizim səhabələr və doslarımız arasında elə şəxslər var ki Allahın insan kimi üzünun olmasını xəyal edirlər. Elə kəslər var ki, xəyal edirlər Allah cavan surətindədir ki üzünə hələ tük çıxmayıb və başının tükləri az, bir-birinə qarışıq və düyünlüdür. Yəqub deyir:- Eləki İmam mənim sözlərimi eşitdi, səcdəyə düşdü və sonra başını qaldırdı və dedi:- Allah munəzzəh və pakdır. Heç bir şey onun kimi ya ona oxşar deyildir. Gözlər onu görməkdə acizdir. BƏş`ərin elmi və biliyi onun həqiqətinə və zatının necəliyinə yetişə bilməz. Allah özü kimisin yaratmamışdır ta kimsə ona oxşasın. Çünki, hər bir kəs öz atasına oxşarlığı var. O ata və anadan dünyaya gəlməyibdir ki, ondan qabaq olan şəxslərə oxşasın. Məxluqlar və yaranmışlar içində onunla müqayisə oluna bilən bir mövcud yoxdur. O, bu kimi məxluq sifətlərindən uzaq, uca və üstündür. 4. – Yunis ibn Zebyan deyir: Həzrət İmam Sadiq (ə)-ın yanına getdim və ərz etdim:-Yəbnə Rəsulillah! Mən Malikin yanında səhabələri ilə birgə oturmuşdum. Məclisdə olanların Bə`ziləri, deyirdilər ki;- Allahın da mövcudlar kimi üzü və surəti vardır. Bə`ziləri də deyirlər ki;- Allahın iki əli vardır. Sübut üçün Allahın buyurduqlarını dəlil gətirirdilər ki, Şeytana xitab edərək belə buyurnuşdur: قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْكُنتَ مِنَ الْعَالِينَ "(Allah) buyurdu: "Ey İblis! Sənə mənim öz əlimlə yaratdığıma səcdə etməyə nə mane oldu? Təkəbbür göstərdin, yoxsa özünü yuxarı tutdun?" Bə`ziləri isə, deyirlər ki;- Allah otuz yaşlı kişi surətindədir. Sizin bu məsələlər barədə əqidəniz nədir? Yunis deyir:- İmam bir yerə söykənmişdir. Elə ki mənim sözlərimi eşitdi, oturdu və dedi: - أللهمٌ عفوك عفوك “İlahi bu iftira və töhmətlərin qarşısında səndən rəhmət və bağışlanmağımı istəyirəm. Sonra dedi:- Yunis! Allah barədə , O, başqa mövcudlar kimi surətə malikdir və s.” belə xəyalda olan hər bir kəs Allaha şərik qoşmuşdur. Hər kəs Allah barədə xəyal edə ki, Allah da başqa mövcudlar kimidir və əzalara malikdir, Allaha küfr etmişdir. Belə şəxsin şahidliyini qə`bul etməyin. Əgər bir heyvan kəsərsə, onun kəsdiyi heyvanın ətindən yeməyin. Allah, onu məxluqlarının sifətlərinə oxşatmaqdan və bu kimi şeylərdən uca və üstündür. İmam sonra buyurdu:- Amma Allahı tanıtdıran, onun üzünün olmasına gəldikdə, məqsəd Peyğəmbər (s) və Ənbiyalardır. خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ ayəsinə gəldikdə isə, "əl" burada qüdrət və güc mənasınadır. Necə ki, başqa ayədə də وأيٌدكم الله بنصره "Öz köməyi ilə sizə qüdrət və güc bəxş etdi." Məqsəd "güc, qüvvə və qüdrət"-dir. Yunis! Hər kəs Allah barədə xəyal edə ki, O, nəyinsə üzərində və ya arasındadır, ya da bir yerdən başqa bir yerə hərəkət edir, yaxud xəyal edə ki, Allahdan uzaq və Allahsız və ya Allahla qarışıb, Allah və xaliqliyi, xəlq olunmuşların sifəti ilə tə`rif etmişdir. Bir halda ki, Allah tamam məxluqları xəlq edən və heç bir mövcudla müqayisə olunulası deyil və cammaata oxşarlığı yoxdur. Heç bir məkan onsuz boş deyil, heç bir məkanı da doldurmur. Bu bizim Allahımızdır və ondan başqası bizim Allahımız deyildir. Yunis! Hər kəs Allahı belə sifətlərlə tanımağı sevirsə, müvəhhid və Allaha itaət edəndir. Lakin, Allahı bundan başqa sifətlərlə tanımağı sevən şəxsdən Allah uzaqdır və biz əhli beyt (ə) də belə şəxslərdən uzaq gəzirik. 4. Yəqub ibn Cəfər deyir:- Yeddinci İmam Musa ibn Cəfər (ə)-ın hüzurunda, Allahı göydən yerə endiyini düşünən camaat barədə söhbət düşdü. İmam (ə) buyurdu:- Alah yerə enmir və enməyə də ehtiyacı yoxdur. Çünki, mövcudlar, yaxın və uzaq olmaqda ona nisbət bərabərdirlər. Nə yaxın ona uzaqdır və nə də uzaq ona yaxındır. Allah nəinki yerə enməyə möhtac deyil, bəlkə heç bir işə ehtiyacı yoxdur. Vucuda gəlmış hər bir şeyin ona ehtiyacı var. Qüdrətə malik olan, zatən ehtiyacsız olan da odur. Ondan başqa mə`bud və Allah yoxdur. O, güclü və həkimdir. İmam (ə) sözlərinə belə əlavə etdi:- Amma söz, Allahı yerə enən və nazil olan kimi sifətlərlə tə`rif edən şəxslərə gəldikdə, onlar Allah barədə naqislik və çoxluğa qail olmuşlar. Çünki, hərəkət edən hər bir mövcudun, onu hərəkətə gətirə bilən bir vucuda ehtiyacı vardır və yaxud onun vasitəsi ilə hərəkətə gəlsin. Yəqub! Hər kəs Allah barədə belə batil şeyləri ağlına salsa, həlakətə düşər. Allahın vəsfındə, onun üçün bir hədd olduğuna e`tiqad etmək, ona naqislik və çoxluğu nisbət verməkdən qorxun. Ona hərəkət və hərəkətə gəlmə və ya dəyişmək, oturmaq və durmaq kimi şeyləri nisbət verməkdən qorxun və çəkinin. Çünki, Allah belə vəsf edənlərin vəsfindən, xəyal pərəstlərin xəyalından üstündür. Əziz və mehriban olan Allaha təvəkkül et! O Allaha ki, hər halda səni görür. Sənin tənhalıqda Pərvərdigarına üz tutaraq namaz qılmağa qalxdığını və Allahı tanıyanlar və sitayiş edənlər arasında olmağını da görür. Bu kitabın sənədləri haqqında izah: “Səhihi Buxari” 1.-Kamil bir nüsxədir ki, səhvləri düzəldilib tənzimlənmişdir. Misirdə çap olunmuşdur. Bu nüsxə ikinci Sultan Əbdul Həmidin göstərişi ilə hicrətin 1312-ci ilində Misirin 16 nəfər tanınmış alimlərindən ibarət olan bir hey`ətin nəzarəti altında yazılmışdır. O alimlərdən Camei Əl-Əzhər institutunun rəisi Şeyx Səlim Beşri və o institutun başqa alimlərinin adını çıkmık olar. Bu işdə əhli-sünnənin dörd məzhəbinin alimlərinin rolu da az olmamışdır. Yuxarıda adı gedən alimlərin zəhməti sayəsində səhvləri düzəldilib çap edilərək camaatın istifadəsinə verilmişdir. Bu kitabın çapında əsil və qədimi bir əl yazma kitabdan istifadə edilmişdir ki, o kitab İstambulun Astana kitabxanasında mövcuddur. Adı gedən əl yazma başqa əl yazma nüsxələrlə müqayisə edilmişdir. Bu kitab, çap olunduqdan sonra alim və qazilərdən olan yeddi nəfər tərəfindən diqqətlə mutaliə olunmuş, tənzimlənmiş və həmin alimlər tərəfindən təsdiqlənmişdir.Biz də “Buxari və Müslümün səhihlərinə bir baxış” kitabımızda adı yuxarıda gedənkitaba istinad etmişik. 2.-Mö`təbər bir nüsxədir ki, hicrətin 1272-ci ilində “Hindistanda” çap olunmuşdur. O zamanlarda kitabın arxasında o kitabın səhvlərini göstərən səhifə olmurdu. Bu iş, axır zamanlarda kitablarda qeyd olunmağa başlamışdır. 3.- Üçüncü nüsxə elə bir nüsxədir ki, Misirin Şə`əb çapxanasında Yuniyyə nusxəsində çap olunmuşdur. Təəssüflər olsun ki, bu nüsxədə çapın tarixi qeyd olunmamışdır. “Səhihi Müslüm” 1.-Gözəl bir nüsxədir ki əl yazma və çap olunmuş nüsxələrlə tutuşdurulduqdan sonra Məhəmməd Şükrinin vərəq altısı ilə hicrətin 1334-cü ilində səkkiz cüzdə və iki qalın cilddə Misirdə çap olunmuşdur. Biz də bu kitabımızda o nüsxəyə əsaslanmışıq. 2.- İkinci nüsxə yenə də maraqlı bir nüsxədir. Məhəmməd Fuad Əbdul Baqinin təhqiqi və Şər`i Nəvəvinin vərəq altısı ilə 1374-cü ildə, beş cilddə çap olunmuşdur. Adı çəkilən bütün nüsxələr bizim yanımızda mövcuddur. Bu kitabın tə`lifi zamanı o nüsxələrin hamısından geniş istifadə etmişik. وألحمدلله رب العالمين وصلي الله علي محمدوآله الطاهرين Cümə axşamı Rəbius-sani ayının 25-i 1392-ci hicr tarixi; Xordad ayının 18-i 1351-ci şəmsi tarixi Gecənin yarısı
İslam dünyası Qədir-Xum bayramını qeyd edir Əlavə edib: AdminTarix: 2018.08.30
Fethullah Gülen-Liberal,Light,Ilımlı İslam Əlavə edib: AdminTarix: 1331646353
Uqo Çaves 12-ci İmam Mehdi (ə.f.) haqqında Əlavə edib: AdminTarix: 1325578983
Kərbəla haqda (Türkiyə parlamentində) Əlavə edib: AdminTarix: 2019.05.09
O bizim intizarımızdadır... Əlavə edib: AdminTarix: 2019.05.14
Vahhabi Qamət nakauta düşdü Əlavə edib: AdminTarix: 1337151149
İnsan öz taleyinin sahibidir-İmam Sadiqdən Əlavə edib: AdminTarix: 2019.05.13