Haqqımızda

Allahın adı ilə

Əziz istifadəçi!
Imanmedia.ge İnternet saytı canli izləmə və dinləmə, bir sözlə medya portalıdır. Sayt biribirindən maraqlı video çarxlar, audio dinləmə və yükləmə imkanlarına malikdir.
Bildiyimiz kimi müasir dünyamızda kütləvi informasiya vasitələri içərisində virtual və elektron aləm mühüm yer tutur. Və bu arada müxtəlif təbəqəli əhalinin ilgisini çəkdiyindən dinləmə və görmə vasitəsi ilə bilik əldə etməyə üstünlük verilir. Biz Gürcüstanda yaşayan bir qurup gənclər xalqımızın dini biliklərə yiyələnmələrinə, tarix və mədəniyyətini öyrənmələrinə azacıq da olsa yardımçı olmamız məqsədi ilə bu saytı soydaşlarımızın və xüsusilə də möminlərin ixtiyarına ərməğan edirik. Əlbətdə bu arada onu da qeyd edək ki, bu saytın ərsəyə gəlməsindəki maddi xərcləri həmyerlimiz Vasif Orucov şəxsi vəsaiti hesabına qarşılamışdır. Biz bu xeyirxah qardaşımıza, saytın hazırlanmasında zəhməti olan və təmənnasız olaraq fəaliyyət göstərən hər kəsə dərin minnətdarlığımızı bildiririk.
Güman edirik ki, medya zənginliyi və informasiya bolluğunun olduğu indiki vaxtda biz də sizlərin zövqünüzü oxşayan və istəklərinizə cavab verən materiallarla təmin edə biləcəyik.
Sizdən isə xahişimiz budur ki, dinlədiyiniz və tamaşa etdiyiniz materiallarla bağlı fikir və iradlarınızı, saytımızda hansı bölmənin artmasını və ya azlmasını görmək istədiyinizi bizlərə çatdırasınız.
Əmin olun ki, sizin rəy və təkliflərinizin nəzərə alınması bizim işimizin müsbət tərəfinin artmasına və sizlərin də marağınızın təmin olunmasına xidmət edəcəkdir.
ndx_75@inbox.ru