Əz-Zuha və Əl-İnşirah surələri
03:29
Əz-Zuha və Əl-İnşirah surələri

 22 Aprel 05, 2021

Qədr Surəsi - Çox Gözəl Səs
02:37
Qədr Surəsi - Çox Gözəl Səs

 44 Iyun 30, 2020

İslam Sobhi - AYAT AL-KURSI
02:17
İslam Sobhi - AYAT AL-KURSI

 94 Fevral 26, 2020

Rəşad Ataşov - Şəms Surəsi
04:37
Rəşad Ataşov - Şəms Surəsi

 128 Dekabr 03, 2019

Mülk surəsi - Muhammad Al-Muqit
07:49
Mülk surəsi - Muhammad Al-Muqit

 464 Avqust 16, 2018

Əbdül Basit Abdüssəməd - Fəcr surəsi
07:28
Əbdül Basit Abdüssəməd - Fəcr surəsi

 493 Iyun 25, 2018

Dünya Kuran Okuma birincisi
09:55
Dünya Kuran Okuma birincisi

 818 Yanvar 24, 2018

Somaya Abdul Aziz Eddeb - Şəms surəsi
02:47
Somaya Abdul Aziz Eddeb - Şəms surəsi

 896 Sentyabr 22, 2017

Sumeyye Eddeeb-Duha surəsi
02:57
Sumeyye Eddeeb-Duha surəsi

 798 Sentyabr 22, 2017

Qari Abdul Basit - Fatiha surəsi
06:42
Qari Abdul Basit - Fatiha surəsi

 847 Sentyabr 22, 2017

 Sümeyye Eddeb İbo Shov da
10:49
Sümeyye Eddeb İbo Shov da

 772 Sentyabr 22, 2017

3 Yaşındaki Hafız
01:42
3 Yaşındaki Hafız

 798 Sentyabr 22, 2017

 Surah Takweer - Abdul Basit
17:51
Surah Takweer - Abdul Basit

 895 Sentyabr 22, 2017

Hamed Shakernejad - Hud surəsi
07:04
Hamed Shakernejad - Hud surəsi

 1000 Sentyabr 22, 2017

Şeyx Muhəmməd Leysi
08:06
Şeyx Muhəmməd Leysi

 893 Sentyabr 22, 2017

Şeyx Əbdul Basit - Zuha surəsi
06:08
Şeyx Əbdul Basit - Zuha surəsi

 826 Sentyabr 22, 2017

Şeyx Əbdul Basit - Həşr surəsi
13:41
Şeyx Əbdul Basit - Həşr surəsi

 844 Sentyabr 22, 2017

Minşavi-Tariq surəsi
03:12
Minşavi-Tariq surəsi

 784 Sentyabr 22, 2017

Minşavi-Fatihə surəsi
08:45
Minşavi-Fatihə surəsi

 699 Sentyabr 22, 2017

Sheikh Mahmood Shahat - Surah Maida
09:30
Sheikh Mahmood Shahat - Surah Maida

 751 Sentyabr 22, 2017