Ər-rəhman surəsinin tərcüməsi

Avqust 12, 2020 27 

Quranın Azəricə tərcüməsi