Muhəmməd surəsinin tərcüməsi

Oktyabr 13, 2020 26 

Quranın Azəricə tərcüməsi