Əhqaf surəsinin tərcüməsi

Oktyabr 22, 2020 20 

Quranın Azəricə tərcüməsi