Əvvəldir Ondan öncə bir şey yox (Nəhçül-Bəlağə)

Iyun 29, 2022

Digər