Bəhruz Sirati - Dərk eyləyə bilsəydik... (qəzəl)

Noyabr 15, 2022 16 

Şeirlər