Ustad Məhəmmədbaqir Saivər - İbrahim surəsinin təfsiri (27)
21:14
Ustad Məhəmmədbaqir Saivər - İbrahim surəsinin təfsiri (27)

 3 Noyabr 15, 2022

Ustad Saivər - Nəhl surəsinin təfsiri (9)
20:58
Ustad Saivər - Nəhl surəsinin təfsiri (9)

 2 Sentyabr 29, 2022

Ustad Saivər - Nəhl surəsinin təfsiri (8)
20:57
Ustad Saivər - Nəhl surəsinin təfsiri (8)

 2 Sentyabr 28, 2022

Ustad Məhəmmədbaqir Saivər - İbrahim surəsinin təfsiri (26)
30:23
Ustad Məhəmmədbaqir Saivər - İbrahim surəsinin təfsiri (26)

 3 Sentyabr 27, 2022

Ustad Saivər - Nəhl surəsinin təfsiri (7)
22:31
Ustad Saivər - Nəhl surəsinin təfsiri (7)

 9 Avqust 31, 2022

Ustad Saivər - Nəhl surəsinin təfsiri (6)
20:49
Ustad Saivər - Nəhl surəsinin təfsiri (6)

 11 Avqust 26, 2022

Ustad Saivər - Nəhl surəsinin təfsiri (5)
19:43
Ustad Saivər - Nəhl surəsinin təfsiri (5)

 13 Avqust 22, 2022

Ustad Saivər - Nəhl surəsinin təfsiri (4)
23:53
Ustad Saivər - Nəhl surəsinin təfsiri (4)

 10 Avqust 11, 2022

Ustad Saivər - Nəhl surəsinin təfsiri (3)
20:06
Ustad Saivər - Nəhl surəsinin təfsiri (3)

 8 Avqust 09, 2022

Ustad Saivər - Nəhl surəsinin təfsiri (2)
21:45
Ustad Saivər - Nəhl surəsinin təfsiri (2)

 15 Avqust 04, 2022

Ustad Saivər - Nəhl surəsinin təfsiri (1)
20:48
Ustad Saivər - Nəhl surəsinin təfsiri (1)

 15 Avqust 01, 2022

Ustad Məhəmmədbaqir Saivər - İbrahim surəsinin təfsiri (25)
22:34
Ustad Məhəmmədbaqir Saivər - İbrahim surəsinin təfsiri (25)

 11 Iyul 22, 2022

Ustad Məhəmmədbaqir Saivər - İbrahim surəsinin təfsiri (24)
21:53
Ustad Məhəmmədbaqir Saivər - İbrahim surəsinin təfsiri (24)

 6 Iyun 28, 2022

Ustad Məhəmmədbaqir Saivər - İbrahim surəsinin təfsiri (23)
21:42
Ustad Məhəmmədbaqir Saivər - İbrahim surəsinin təfsiri (23)

 8 Iyun 22, 2022

Ustad Məhəmmədbaqir Saivər - İbrahim surəsinin təfsiri (22)
22:14
Ustad Məhəmmədbaqir Saivər - İbrahim surəsinin təfsiri (22)

 5 Iyun 17, 2022

Ustad Məhəmmədbaqir Saivər - İbrahim surəsinin təfsiri (21)
21:46
Ustad Məhəmmədbaqir Saivər - İbrahim surəsinin təfsiri (21)

 7 Iyun 09, 2022

Ustad Məhəmmədbaqir Saivər - İbrahim surəsinin təfsiri (20)
21:34
Ustad Məhəmmədbaqir Saivər - İbrahim surəsinin təfsiri (20)

 19 Iyun 06, 2022

Ustad Məhəmmədbaqir Saivər - İbrahim surəsinin təfsiri (19)
22:20
Ustad Məhəmmədbaqir Saivər - İbrahim surəsinin təfsiri (19)

 11 May 30, 2022

Ustad Məhəmmədbaqir Saivər - İbrahim surəsinin təfsiri (18)
21:57
Ustad Məhəmmədbaqir Saivər - İbrahim surəsinin təfsiri (18)

 3 May 24, 2022

Ustad Məhəmmədbaqir Saivər - İbrahim surəsinin təfsiri (16)
22:42
Ustad Məhəmmədbaqir Saivər - İbrahim surəsinin təfsiri (16)

 7 May 18, 2022